AI læring

aiLæring inneholder målrettede kompetansetiltak både for jobbsøkere og ansatte. Eksempler på innhold er en rekke kurs innen CV, søknad og jobbintervju, samt relevant opplæring for jobbkonsulenter og ledere. Tilfanget av nye kompetansetiltak er økende og kommer både fra Arbeid & Inkluderingsbedrifter som deler det de utvikler og ved tilgjengeliggjøring av kompetansetiltak fra nasjonale kompetansemiljøer som ønsker å dele med bransjen.

Besøk ai-læring her: https://ailaring.no/login/index.php

Slik registrer du deg på ai læring: https://www.youtube.com/watch?v=NgOVJNQDaVU&feature=youtu.be

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020