Avdelinger med barn i alderen tre - seks år.
Det meste av tiden er hele barnegruppa samlet, men ved enkelte aktiviteter deler vi gruppa.

En gang i uken er barna delt inn i førskolegruppe og fireårs-gruppe. Fireåringene har språksprell før jul, etter jul har femåringene språksprell + førskolegruppe.

Vi jobber mye med grensesetting. Det å akseptere når barn og voksne setter en grense, da skal man akseptere den og innordne seg etter det.

Hver onsdag har vi musikkbarnehage. Dette gis som et tilbud i samarbeid med kulturskolen.

Hver torsdag er det turdag for hele avdelinga. Noen ganger drar hele gruppa i lag, og noen ganger blir den delt etter alder.

Basseng hver fredag. Hvert barn har basseng hver andre fredag. Førskolegruppa er med hver fredag å forbereder varmmat til hele barnehagen.

 

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020