trykksaker

TRYKKSAKER

Vi på LIAS reklame kan hjelpe deg med alle typer trykksaker.
Blokker, idempapir, visittkort, kopiering, laminering, plakater, foldere, flyers, kalendere etc.
Vi trykker det meste her på huset med våre avanserte laserprintere, men ved store
opplag benytter vi eksterne leverandører.

Krav til materiell

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020