• Hva slags jobb drømmer du om? Og hvorfor synes du noe er kjedelig mens du får energi av å gjøre andre ting? Uansett personlighet og hva slags ferdigheter og interesser du har, er det vår påstand at alle kan finne utdanning eller jobb som oppleves meningsfull og viktig. Men da må vi alle finne mer ut hva som motiverer og driver oss fremover. I det digitale profileringsverktøyet vip24, hjelper vi deg lære mer om deg selv. Vi viser deg hvem du er, hva du liker og hvilke verdier som er viktige for deg. På skolen. Under utdanning. På jobben. Og i livet.

  Vip24 er et prosessorientert karriere- og livsmestringsprogram. Gjennom digitale kartleggingsverktøy, visuelle profiler, refleksjon og dialog er målet å bevisstgjøre deg egne ressurser, styrker og utviklingsmuligheter. Vi ønsker gjennom verktøyet å bidra til refleksjon på en positiv måte for videre karriere og livsmestring.

  Besøk siden

 • Karriereverktøy er en verktøykasse som brukes av karriereveiledere i hele Norge til å gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som fører til gode karrierevalg enten det gjelder skole, studier eller jobb.

  Kombiner Karriereverktøy med en kommunikasjonsplattform som Teams, Meets, Whereby, skype osv. – og du kan tilby fullverdig karriereveiledning uten å møtes fysisk. Du kan også bruke det for å kartlegge og utvikle den karrierekompetansen den enkelte trenger å utvikle for å mestre skolegang og studier eller jobb og karriere.

  Karriereverktøy har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke.

  Besøk siden

 • Jobbkompasset gir en oversikt over jobbmulighetene innenfor ulike bransjer, og kan inspirere til valg av jobb og utdanning. Verktøyet leder deg videre inn på annet innhold på utdanning.no.

  Besøk siden

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020