Lesetest

Dette er en kort lesetest som måler lesehastigheten din.

Besøk siden

Regnetesten

Dette er en kort regnetest som består av 30 oppgaver. Den måler dine regneferdigheter.

Besøk siden

Muntligtesten

Dette er en kort test som består av 30 oppgaver. Denne testen gjør en måling av hvor god du er til å lytte og kommunisere muntlig.

Besøk siden

Digitaltest

Dette er en kort test som består av 30 – 32 oppgaver og som viser dine digitale grunnleggende ferdigheter.

Besøk siden

Rådgiveren

Rådgiveren er et komplett testsystem som gjør det enkelt å kartlegge nivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Den inneholder alt som skal til for en effektiv planlegging og organisering av opplæring for elever med lærevansker.

Rådgiveren er i dag kanskje en av de mest brukte kartleggingstestene for avklaring av fagnivå. Den har tilhørende rådgiving, og muliggjør at den enkelte lærer kan tilpasse opplæringen som del av vanlig undervisning.

Besøk siden

Veilederen

Veilederen Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Testen gjennomføres via internett ved bruk av både tale, skrift og bilde. Resultatene presenteres visuelt, slik at de er lette å forstå og bruke i en elevsamtale. Etter gjennomført test får man en indikasjon på hvilket CEFR-nivå eleven befinner seg på.

Veilederen Basis er basert på Kompetanse Norges (tidligere VOX) læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere. Testen er primært utviklet for voksne personer med minoritetsspråklig bakgrunn, men kan med fordel også benyttes av elever i videregående skole.

Besøk siden

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020