Velkommen til LIAS kompetanse

LIAS er en attføringsbedrift, og vår målgruppe er personer under attføring og andre arbeidssøkere med bistandsbehov. Innsøking skjer via NAV lokalt.

Våre tjenester utøves med utgangspunkt i realistiske bedriftsmiljøer. Vi tilbyr kartlegging, avklaring og utprøving av arbeids- og utdanningspotensialet hos våre arbeidssøkere, og vi har et utstrakt samarbeid med eksterne arbeidsgivere.

Vi vil strekke oss langt for å tilby våre deltakere opplæring tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger.

Tror du at LIAS kan ha et tilbud som passer deg, må du gjerne ta kontakt med oss for samtale og omvisning på bedriften.

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020