Rettigheter og plikter for deltakere av tjenester hos Lofoten Industri AS

Som deltaker i et av våre tiltak eller tjenester har du som deltaker et sett av rettigheter og plikter som er med på å skape en ramme rundt ditt opphold hos oss. Dine rettigheter skal sikre deg likeverdig behandling uavhengig av dine bistandsbehov. Samtidig som du som deltaker har plikt til å kjenne til og overholde bedriftens bestemmelser for tiltaket eller tjensten du er deltaker i. Rettighetene og pliktene bidrar til at du som deltaker vil lettere kunne nå dine mål med deltakelse i våre tiltak og tjenester.

Skjema med rettigheter og plikter kan lastes ned her

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020