Brukerundersøkelser

LIAS skal levere det som på forhånd er avtalt med kunden, både faglig og kvalitetsmessig, uavhengig av hvorfor den enkelte deltaker er hos oss.

Dette skal sikres gjennom like rutiner der hvor det er hensiktsmessig. Men også slik at den enkelte deltaker som er hos oss, har tillit til at vi er i vår tilnærming til søkers unike fremstilling av begrensninger og muligheter, spesielt med henblikk på egen yrkesfremtid.

Hensikten med brukerundersøkelsen er å benytte resultatene til å jobbe med kontinuerlig forbedring av LIAS og de tjenestene vi har å tilby.

Brukerundersøkelse for deltakere

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020