Visjon og verdigrunnlag

Visjon: «GRIP MULIGHETENE!»

Vår visjon bygger på at attføringsvirksomheten danner grunnlaget for bedriftens eksistens. «Grip mulighetene» er framtidsrettede handlinger som bygges gjennom et livsløp. En slik visjon forplikter oss, og derfor skal vi ha noen sentrale verdier i bunn som skal prege vårt arbeid. Verdiene skal ligge bak alle våre handlinger, skape troverdighet og respekt i måten å opptre på. Verdiene skal videre binde våre forretningsområder sammen og bidra til at vi tar et felles tak for å nå fastsatte mål.

Verdier:

Verdiene bygger opp om merkenavnet LIAS.

Bedriftens definisjoner:

Likeverd

Alle mennesker er unike og alle skal være trygge på at de er verdifulle. For oss har alle mennesker samme verdi og like rettigheter.

Inkludering

Alle skal inkluderes og være med på å påvirke sin egen hverdag. For oss er det viktig å se den enkelte, være rettferdig, gi tilbakemelding, veiledning og støtte.

Arbeid

Arbeid skaper verdier og utvikler personer. Deltakelse i arbeidslivet er en sentral verdi i samfunnet og arbeid gir inntekt, sosial status og fremmer sosial integrering.

Smidighet

Ved å være løsningsfokusert i alle ledd.

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020