For arbeidsgivere

Andelen yrkeshemmede har nå oversteget antallet arbeidsledige i Norge. En yrkeshemmet er en person som av en eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet. Det kan like gjerne være direktøren som har møtt veggen og blitt utbrent som en skoletrett ungdom. Eller en hvilken som helst av oss som har pådratt seg en skade eller sykdom og blitt tvunget til å velge en ny vei i yrkeslivet.

De yrkeshemmede som får tilbud om hospiteringsplasser via Lofoten Industri AS er motiverte og villige til å yte det lille ekstra som er nødvendig for å komme tilbake til arbeidslivet. Dette sammen med tett oppfølging fra en av våre dyktige konsulenter sikrer at alle parter skal føle at de vinner noe på å inngå en hospiteringsavtale. Ofte opplever vi at arbeidsgiver ønsker å beholde vedkommende etter at hospiteringen er slutt. Også for en slik fastere tilknytning finnes det lønnstilskudds-ordninger etc. som kan benyttes.

Selvsagt er vår målsetting å få etablert en permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskapning for bedriften, samfunnet og den enkelte yrkeshemmede. Men det kan også være begrenset til en ren avklaring ift for eksempel hvor mye, ofte, med hva etc. vedkommende er i stand til å jobbe.

Alle utgifter til lønn og forsikring kan helt eller delvis dekkes av oss via diverse offentlige støtteordninger. Bedriften får også en dedikert konsulent som vil følge opp både arbeidstaker og arbeidsgiver etter behov og ønsker. Normalt vil en slik hospiteringsavtale bli inngått for en 3 mnd periode med mulighet for forlengelse dersom dette er hensiktsmessig.

Vi håper på deres interesse til å inngå et mer langsiktig og nærmere samarbeid om slike hospiteringsplasser.

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020