Klagebehandling

Dersom du som deltager mener at du ikke har fått de tjenester du har krav på i forhold til den tjenesten LIAS skal tilby, har du rett til å klage/varsle dette. På lik linje har du rett til å klage på den ytelsen du har i tiltaket. Ved å stille en klage, setter du fokus på produkt/tjenesten, samt kritikkverdige forhold i bedriften, og bidrar dermed til å bedre denne.

Last ned prosedyrer for klagebehandling her

Last ned klageskjema her

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020