Om oss som skal veilede i avklaring, oppfølging og kvalifiserings-prosessen

Når du starter i et av våre tiltak eller tjenester, vil du få en veileder som bistår deg gjennom din tid i tiltaket/tjenesten.
Vi er til sammen 15 veiledere med ulik fagbakgrunn, som sosionomer, vernepleiere, sykepleie, ergoterapeuter, pedagoger, spesialpedagog m.m. som også innehar formell kompetanse innen veiledning, psykiatri, kost og ernæring, karriereveiledning, m.m.

Veileder bruker først litt tid på å bli kjent med deg og kartlegger dine ønsker og forutsetninger for arbeid. Dere utarbeider sammen en handlingsplan for kommende periode. Når du er i gang med praksis ved intern eller ekstern arbeidsplass, følger veileder opp med jevnlig dialog med deg og arbeidsgiver/arbeidsleder slik at en kan sikre et mest mulig vellykket arbeidsforhold. Veileder holder også en jevnlig dialog med din saksbehandler ved NAV Arbeid.

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020