SKILT

LIAS reklame leverer alt av skilting, fra det minste dørskilt til det største fasadeskilt.
Alt er mulig! Vi har vannskjærer tilgjengelig på huset, og kan frese ut logoer og
tekst i metall, plast, eller andre harde materialer.

FOLIERING

LIAS reklame har lang erfaring med å foliere kjøretøy, butikker og fasader.
Hel- eller delfoliering er en glimrende måte for å gjøre ditt kjøretøy om til en flott markedføringskanal.
Om du ønsker hjelp til utforming, nøl ikke med å ta kontakt med vår designavdeling!

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020