Storknøttan

Barnegruppa har ca. 20 barn i alderen 3-6 år.

Lokalene gir gode muligheter for uforstyrret lek og deling av barnegruppa i noen voksenstyrte aktiviteter i løpet av barnehagedagen.

Det å arbeide gruppevis i tema og med ulike aktiviteter er en sentral arbeidsmåte hos Storknøttan, Dette for å tilrettelegge best mulig for det enkelte barn, gi muligheter for å bli sett og hørt og skape gode relasjoner mellom barn og mellom voksen og barn. Dette blir viktig også i våre hovedsatsingsområder som er Språk, kulturformidling og uteliv.

Disse områdene blir også vektlagt i temaarbeid og aktiviteter i løpet av barnehageåret.

Det faste innholdet i temaarbeid i løpet av året er knyttet opp mot årstider og tradisjoner og høytider, Her følger vi samfunnets markeringer og har i tillegg egne tradisjoner og fester.

I tillegg arbeider vi over tid med temaer som vi ser det er behov for og som kan inspirere barnegruppa.

Gjennom hverdagsaktiviteter og temaarbeid vektlegger vi det å ha tid og ro:

Tid til å prøve slik at man etter hvert mestrer det å smøre på maten, og påkledning. Vi har god tid til å gjennomføre måltider, forberedelser til fester tar flere uker og alt temaarbeid strekker seg over lengre tid.

For oss er det viktigste kvalitet i det vi gjør – fra små aktiviteter til store, arbeidskrevende temaer.

Slik jobber vi mot vår visjon: Glade, kreative barn i lek og utvikling!

{backbutton}

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020