Avdelingen for null til tre år. Vi legger stor vekt på rutiner på avdelinga for å sikre at barna blir trygge og får en forutsigbar hverdag. Rutinene gjør også at vi lærer oss mange begrep både språklig og matematisk. For eksempel på klær, pålegg, vente på tur, én kniv til ett fat osv. I løpet av uken har vi mange aktiviteter. Forming, musikk, aktivitetsløype og tur.

 

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020